Velkommen

til grundejerforeningen ”Kildegårdens” hjemmeside.

Her vil du altid kunne finde de nyeste informationer om grundejerforeningens aktiviteter, som her i 2011 alene består af de månedlige containere til haveaffald. Du kan også se de seneste referater fra generalforsamlingerne samt foreningens regnskaber.

Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis du har kommentarer til foreningens arbejde.

 

Kontingent for det foreningsår, som vi nu er inde i, er kr. 400.-

Beløbet bedes overført til konto 9304 6500766334 senest lørdag den 5. november 2016

Husk at skrive vejnavn og husnummer i "besked til modtager"

 

Overfør beløbet næste gang du er på netbank, så det ikke glemmes. 

Du må gerne sætte 4. nov. som betalingsdato, hvis du vil udskyde trækket på din konto. 

Men HUSK DET, så kassereren slipper for at sende rykkere.

 

   

hermed følger indkaldelse til ordinær generalforsamling onsdag den 26.
sept. kl. 19.30 på Lynghøjskolen.
Desuden vedlægges regnskab for det forgangne regnskabsår.
Vel mødt på genralforsamlingen
Bestyrelsen