Velkommen

til grundejerforeningen ”Kildegårdens” hjemmeside.

Her vil du altid kunne finde de nyeste informationer om grundejerforeningens aktiviteter, som her i 2011 alene består af de månedlige containere til haveaffald. Du kan også se de seneste referater fra generalforsamlingerne samt foreningens regnskaber.

Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis du har kommentarer til foreningens arbejde.

 

Hermed indkaldes til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

torsdag den 28. september 2017 kl. 19.00 hos

Tim Bang i Søkrogen 11.

Se mere her

 

   

hermed følger indkaldelse til ordinær generalforsamling onsdag den 26.
sept. kl. 19.30 på Lynghøjskolen.
Desuden vedlægges regnskab for det forgangne regnskabsår.
Vel mødt på genralforsamlingen
Bestyrelsen