Om foreningen

Grundejerforeningen Kildegaarden blev startet i forbindelse med udbygningen af Søområdet i Svogerslev i starten af 1970´erne. Der var en tinglyst deklaration på grundene om medlemsskab af en grundejerforening.

Der blev afholdt stiftende generalforsamling den 30. sept. 1974 på Svogerslev Kro på initiativ af fire beboere. På en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling den 28.. okt. valgtes en bestyrelse med følgende medlemmer:

Carsten Hogstad, Søparken 46

Egon Løvgrem, Søparken 30

Max Nielsen, Søparken 4 og

Mogens Christensen, Søparken 14.

Der blev bl.a. fastsat et indskud og et kontingent på ialt kr. 100.-

 

Allerede det efterfølgende år (1975) startede en containerordning for affald. Dengang kostede containeren kr. 181.- per gang. 

I de første år var bestyrelsen primært beskæftiget med kontakt til kommunnen og politi om knallertkørsel på stierne, evt. etablering af fællesantenne, lidt nabostridigheder samt anvendelsen af et ubebygget område vest for Søtoften (her var der planer om  bl.a. at få anlagt en tennisbane). 

I 1980´erne blev der arangeret fastelavnsfester (i fællesskab med rækkehusene i Søparken) samt sommerfester. Disse ting stoppede i 1987 grundet manglende tilslutning

I midten af 1990´erne kom der ændrede afgifter på aflevering af affald. Containerordningen blev ændret, således at der kun kunne afleveres haveaffaldo.

Siden da har den eneste aktivitet i foreningen reelt været containerordningen. Senest dog suppleret med et containermøde forår og efterår, hvor beboerne opfordres til at møde lørdag formiddag og sammen nyde en forfriskning.